Česká Lípa - Oficiální web


Vyhledávání


International


 

 

Cesta: Titulní stránka > Historie a turistika > Česká Lípa a její historie

 

Ztráty a nálezy

 
 
 
Problematiku ztrát a nálezů upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Ten, kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen ji odevzdat obci, na jejímž území k nálezu došlo. Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 3 let od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví obce.

Přihlásí-li se MěÚ vlastník věci před uplynutím lhůty 3 let od jejího odevzdání MěÚ, je vyzván odpovědným zaměstnancem k prokázání totožnosti a identifikaci ztracené věci tak, aby prokázal, že mu věc náleží. Vlastník věci je rovněž dle občanského zákoníku povinen nahradit městu náklady, které mu vznikly v souvislosti s opatrováním věci.

Nalezené doklady (občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy apod.) jsou předávány tomu odboru MěÚ, který zajišťuje příslušnou agendu.

Nalezené věci je možné odevzdat a vyzvednout na adrese:

Městský úřad Česká Lípa
náměstí T.G. Masaryka č.p. 1 - 1 patro, kancelář číslo 23, Odbor správní
odpovědný zaměstnanec: Barbora Jurczková
telefon: 487881250
e-mail: jurczkova@mucl.cz
 
 

Zobrazit výběr sloupců tabulky »


Související odkazy

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > MĚSTSKÝ ÚŘAD > Ztráty a nálezy

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 29929

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém