Česká Lípa - Oficiální web


Vyhledávání


International


 

 

Cesta: Titulní stránka > Městský úřad > Odbory > Odbor správní > Zákony

 

Zákony

 
 
 
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
 • Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, v platném znění (vzory nových tiskopisů)
 • Směrnice MV č. 5 (MV-108001-48/SC-2011 z 13.12.2011) k zákonu o evidenci obyvatel a rodných číslech, o občanských průkazech, o cestovních dokladech – částka 7/11-30.12.2011
 • Metodický pokyn MV k postupu krajských úřadů a obecních úřadů při poskytování záznamů o výdeji údajů z Informačního systému evidence obyvatel na žádost obyvatele (SC-4155/2007-z 09.11.2007-částka 8/2007 -12.12.2007)
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
 • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců
 • Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/2009 o základních registrech
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MZV č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě a konzulárních stycích
 • Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 36/2006 Sb. k zákonu o ověřování, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/2009  Sb., o základních registrech, v pozdějším znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech,
 • zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech 
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském
 • zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu
 • zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi

 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > MĚSTSKÝ ÚŘAD > Odbory > Odbor správní > Zákony

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 170

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém