Česká Lípa - Oficiální web


Vyhledávání


International


 

 

Cesta: Titulní stránka > Městský úřad > Odbory > Odbor finanční > Zákony

 

Zákony

 
 
 
Nejdůležitější právní předpisy upravující činnost finančního odboru
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění
 • zákon č. 320 /2001 Sb., o finanční kontrole
 • zákon č.   89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon
 • zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádí zákon o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky
 • České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
 • zákon č. 235/2004 Sb., o  dani z přidané hodnoty
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
 • zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > MĚSTSKÝ ÚŘAD > Odbory > Odbor finanční > Zákony

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 1255

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém