Česká Lípa - Oficiální web


Vyhledávání


International


 

 

Cesta: Titulní stránka > Městský úřad > Organizační struktura > Úřadovny

 

Úřadovny

 

 
 
NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA č.p. 1
 • Vedení města
           - Starosta
           - I. Místostarosta

 • Odbor kancelář tajemníka MěÚ
           - Podatelna
           - Czech POINT
           - Datové schránky
 • Odbor organizační
           - Úsek samosprávy – sekretariát
           - Úsek projektů
           - Úsek pro příspěvkové organizace

 • Odbor správní
           - Oddělení matriky
           - Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů
           - Ztráty a nálezy

 • Odbor životního prostředí
           - Oddělení ochrany přírody, krajiny, ovzduší a odpadů
           - Úsek vodoprávního úřadu
           - Úsek administrativy a spisovny

NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA č.p. 2

 • Vedení města
           - II. Místostarosta
 • Tajemník MěÚ
 • Odbor kancelář tajemníka MěÚ
           - Úsek personalistiky a mezd
           - Úsek vnitřních věcí
 • Odbor organizační - úsek pro komunikaci s veřejností
           - Referent pro komunikaci s veřejností - redakce městských novin
           - Tisková mluvčí
 • Odbor organizační
           - Městské informační centrum
 • Odbor finanční
           - Pokladna
           - Oddělení místních daní, poplatků a vymáhání pohledávek
           - Oddělení účtárny
           - Úsek rozpočtu

MOSKEVSKÁ ULICE č.p. 8

 • Stavební úřad
           - Úsek územního rozhodování a stavebního řádu
           - Úsek úřad územního plánování
           - Úsek památkové péče
           - Úsek spisovny a administrativy
 • Odbor rozvoje, majetku, investic
           - Oddělení investic a dotací
           - Úsek veřejných zakázek a ekonomiky
           - Úsek prodejů a pronájmů
 • Odbor technické správy majetku
          - Úsek technický
          - Úsek údržby

 JINDŘICHA Z LIPÉ č.p. 127

 • Odbor organizační
           - Oddělení školství a cestovního ruchu
           - Úsek krizového řízení a BOZP

 • Obecní živnostenský úřad
           - Úsek kontroly
           - Úsek registrace
 • Úsek kontroly a interního auditu

ARBESOVA ULICE č.p. 410

 • Odbor dopravy
           - Úsek zkušebních komisařů

DĚČÍNSKÁ ULICE č.p. 413

 • Odbor dopravy
           - Úsek dopravního úřadu
           - Úsek silničního úřadu
           - Úsek evidence vozidel
 • Odbor správní
           - Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů

DĚČÍNSKÁ ULICE č.p. 389

 • Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
           - Oddělení sociálních služeb
           - Oddělení sociálně-právní ochrany
           - Úsek administrativy a ekonomiky
 
HÁLKOVA č.p. 1794

 • Odbor kancelář tajemníka MěÚ
           - Spisovna

U VODNÍHO HRADU 64, 2974

 • Odbor správní
           - Oddělení přestupků a řidičských oprávnění
 • Městská policie

 
Vložil: Marie Strejčková
Vytvořeno / změněno: 23.5.2016 / 23.5.2016

Počet návštěv: 1734
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém