Česká Lípa - Oficiální web


Vyhledávání


International


 

 

Cesta: Titulní stránka > Organizace města > Neškolské příspěvkové organizace

 

Prodej a pronájem

 
 
 
Komplexní agendu prodejů nemovitostí v majetku města a agendu pronájmů pozemků a vybraných nemovitostí zajišťuje Odbor rozvoje, majetku a investic.

Při prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví města Česká Lípa  se postupuje dle pravidel, které schválilo Zastupitelstvo města Česká Lípa svým usnesením č. 231/2015 ze dne 25.11. 2015. Tato pravidla upravují také způsob stanovení cen nemovitých věcí.

Zastupitelstvem města Česká Lípa byla dne 25. 11. 2015 usnesením č.  252/2015 ze dne 29. 6. 2015 schválena pravidla pro pronájem pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa pro zemědělské účely - sklizeň zelené píce a pastva hospodářských zvířat. Přílohou těchto pravidel je seznam nabízených pozemků. Minimální cena za pronájem těchto pozemků je stanovena ve výši 0,30 Kč/1m2/rok. 

Pro pronájem nebytových prostor a pozemků, které nejsou pronajímány pro zemědělské účely, nejsou stanovena žádná zvláštní pravidla. Jsou pouze navrženy ceny za pronájem těchto nemovitostí.

Uzavřené kupní smlouvy s podnikatelskými subjekty naleznete zde, nájemní smlouvy na pozemky uzavřené  s podnikatelskými subjekty jsou zveřejněny zde.

Pro zájemce o koupi či pronájem nemovitosti je připraven vzor žádosti, který je k dispozici zde.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > SAMOSPRÁVA > Prodej a pronájem

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 19881

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém