Česká Lípa - Oficiální web


Vyhledávání


International


 

 

Cesta: Titulní stránka > Co se děje ve městě

 

Příprava strategického plánu rozvoje města pokračuje

Nástroj pro koncepčního řízení města a častá podmínka při žádání o evropské dotace – to je strategický plán rozvoje města. Proto mu Česká Lípa ve spolupráci s firmou GaREP věnuje prvořadou pozornost.
foto
 

 
 

Současná strategie pochází z roku 2002, z doby před vstupem ČR do Evropské unie. Hlavním cílem nového plánu je aktualizace a definice rámce rozvoje města nutná pro úspěšné čerpání dotací, zejména z evropských strukturálních fondů. I proto strategie zahrnuje období do roku 2023. Strategický plán tvoří analytická část, návrhová část a dvouletý akční plán.

V analytické části bude na základě dat a informací zachycena celková socioekonomická situace ve městě. „Součástí budou i výsledky dotazníkových šetření mezi obyvateli. V květnové debatě pro širokou veřejnost více jak sto občanů v panelových skupinách diskutovalo o čtyřech oblastech: 1. Doprava a technická infrastruktura, 2. Školství, veřejné a komerční služby, 3. Životní prostředí, zeleň a veřejná prostranství, 4. Život ve městě, bezpečnost, kultura a volný čas. Občané poukazovali nejvíce na špatné propojení autobusového a vlakového nádraží, nedostavěnou cyklostezku kolem řeky Ploučnice, málo parkovišť a dětských plácků, špatný stav divadla,“ připomíná místostarosta Juraj Raninec. Veřejné debatě předcházel průzkum formou internetového dotazníku, který vyplnilo zhruba tři sta lidí. K tomu se připočítalo dalších 350 názorů z šetření z ulic města.

V návrhové části budou stanoveny hlavní cíle rozvoje města a opatření k jejich naplnění. Akční plán pak bude obsahovat aktivity, které Česká Lípa vnímá jako prioritní a určené pro brzkou realizaci. „Výsledný dokument bude odrážet v maximální míře objektivní potřeby města a výsledky první českolipské veřejné ankety, v níž občané města označili své investiční priority. Cílem je dlouhodobý udržitelný ekonomický rozvoj České Lípy s co nejvyšší zaměstnaností občanů a s co nejúplnějším spektrem služeb,“ uzavírá starostka Romana Žatecká.

 
Vložil: PaedDr. Monika Bayerová
Vytvořeno / změněno: 9.1.2017 / 9.1.2017

Počet návštěv: 172
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém