Česká Lípa - Oficiální web


Vyhledávání


International


 

 

Cesta: Titulní stránka > Co se děje ve městě > Městské internetové noviny

 

Přínosy vzájemné spolupráce partnerských měst

Přijetí zástupců partnerských měst
 

 
 

     Spolupráce města Česká Lípa s partnerskými městy se velmi osvědčila. Důkazem toho jsou nejen výměny vzájemných zkušeností jednotlivých vedení měst, ale také bohatá spolupráce například základních a středních škol. Začíná se rýsovat i spolupráce v oblasti zájmových organizací.

     S odkazem na nedávno proběhlé červnové Slavnosti města Česká Lípa jsme měli možnost a čest v našem městě přivítat zahraniční delegace partnerských měst. V čele německé delegace město přivítalo starostu Ralfa Schreibera. Polskou delegaci vedl pan Kornel Filipowicz. Ukrajinské delegaci vévodil náměstek primátora Užhorodu Bilak Oleksandr a slovenskou delegaci vedla poslankyně Městského zastupitelstva v Bardejově Mgr. Eva Kučová.

     Přínosy vzájemné spolupráce shrnula starostka města Romana Žatecká:

     „S potěšením jsem konstatovala, že problémy našich partnerských měst se příliš neliší od problémů našeho města. Jsem potěšena, že kromě delegací z Mittweidy, Boleslawiece a Bardejova nás návštěvou poctila i ukrajinská delegace z Užhorodu. A jsem velmi ráda, že jsme si vzájemně slíbili pokračování těchto užitečných setkávání nejen na bázi představitelů měst, ale také škol a zájmových souborů. Důkazem toho je fakt, že na sobotu 20. 8. 2016 město Česká Lípa vypraví pro občany města vždy po jednom autobusu do Mittweidy i Boleslawice na městské slavnosti těchto partnerských měst. Zájemci z řad občanů se mohou hlásit do naplnění kapacity autobusů v Městském informačním centru.“

     Z konkrétní spolupráce, na které se zástupci měst domluvili, nás čeká do konce roku 2016 realizace dvou mikroprojektů v rámci Euroregionu Nisa. Je to fotbalový turnaj Trojzemí (přátelská utkání týmu Německa – Polska – ČR). Zde byla vzájemná shoda na tom, aby se utkaly mužské, ale i ženské týmy ze všech tří zemí, a to v rámci sportovního českolipského podzimu tzv. City Cross Run dne 1. 10. 2016, kdy proběhne fotbalový turnaj. Předpokládá se, že turnaj bude putovní a na jaře 2017 vyjedou týmy do saské Mittweidy.

     „Dalším zajímavým plánem jsou tzv. Workshopy pro seniory, kteří přijedou z Mittweidy, a  pro českolipské seniory v rámci Dne seniorů; toto plánujeme cca na 13. až 14. 10. 2016. Rádi bychom to pojali jako přátelské setkání na dva dny, kdy město Česká Lípa připraví pro saské seniory dvoudenní program. Obdobně to proběhne na jaře 2017 pro českolipské seniory v Mittweidě,“ uvádí starostka města Romana Žatecká.

     „Město Česká Lípa pomáhá svým základním školám realizovat sportovní utkání a výměnné pobyty žáků. Je například velmi příkladná spolupráce mezi ZŠ Dr. Miroslava Tyrše a základní školou z polského Boleslawiece, kdy tuto spolupráci českolipská radnice zaštiťuje,“ shrnuje vzájemnou spolupráci partnerských měst starostka města Romana Žatecká.

 
Vložil: PaedDr. Monika Bayerová
Vytvořeno / změněno: 27.7.2016 / 27.7.2016

Počet návštěv: 215
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém