Česká Lípa - Oficjalna strona


Szukać


InternationalOstatni wybór w menu: Strona tytułowa > Atrakcje

 

Atrakcje

 

 
 

Klasztor Augustynów z bazyliką Wszystkich Świętych

Klasztor Augustynów z bazyliką Wszystkich Świętych - założył wraz z gimnazjum w 1627 roku Albrecht von Wallenstein w miejscu małego berkovskiego pałacyku. Po zachodniej stronie klasztoru znajduje się Loreta z 1698 roku, otoczona ambitami z początku XVIII wieku. W osi zachodniego skrzydła ambitu stoi kaplica Najświętszej Trójcy z 1762 roku z obrazem Ignaza Raaba na ołtarzu. W południowym skrzydle zbudowano Święte Schody. W budynku klasztoru mieści się teraz Muzeum Krajoznawcze oraz galeria.

Starówka

Starówka – rynek z zachowanymi zabytkowymi kamienicami, ratuszem, fontanną i kolumną Najświętszej Trójcy.

Park Miejski

Park Miejski – założony w 1875 roku, jeden z największych w Czechach (7 ha), w poprzednich latach chluba miasta, obecnie stopniowo poddawany jest rewitalizacji.

Kościół pw. św. Krzyża

Kościół pw. św. Krzyża – gotycka budowla jednonawowa z pięcioboczną kruchtą z 1389 roku. W 1489 roku dobudowano zachowany do dnia dzisiejszego namiotowy dach. Główny ołtarz z 1697 toku. Z południowej strony portal gotycki i herby Berków z Dubé i Lipé oraz szlachty z Kunštátu (małżonka Jindřicha Berki). Dwie barokowe ławy chórowe ze zlikwidowanego kościoła św. Mikołaja w Pradze wraz z ośmioma obrazami na oparciach pędzla czeskolipskiej malarki Eugenii Hauptmannovej-Sommerovej. Kościół odrestaurował budowniczy dobudowywanej części katedry św. Wita Josef Mocker w latach 1896-1897.

Kościół pw. św. Marii Magdaleny

Kościół pw. św. Marii Magdaleny – pierwsza wzmianka pochodzi z 1460 roku, obecny późnogotycki kształt pochodzi z 1514 roku. Po południowej i zachodniej stronie znajdują się późnogotyckie portale. Po raz ostatni remontowano go w latach 1871 i 1958. Po północnej stronie barokowy budynek plebanii z 1756 roku.

Kościół pw. Narodzenia NMP

Kościół pw. Narodzenia NMP – początkowo gotycki kościół Maryi Panny z 1381 roku na północnym przedmieściu z grobowcem luterańskiej linii Berków z Dubé zastąpiono w 1710 roku nowym barokowym budynkiem. We wnętrzach tzw. morowy obraz J. C. Monnota, przedstawiający epidemię dżumy w Českiej Lípie w 1680 roku.

Kolumna morowa

Kolumna morowa z rzeźbami żytawskiego rzeźbiarza J. Ch. Ulricha została zbudowana w 1681 roku na pamiątkę zarazy z 1680 roku. Odrestaurowana została w latach 1996-1997 i 2012.

Renesansowa rezydencja letnia Czerwony Dom

Renesansowa rezydencja letnia Czerwony Dom [Červený dům] – zbudowana w 1583 roku przez Jetřicha Jiřego Berkę z Dubé na północnych krańcach ogrodu pałacowego. W 1883 roku został odrestaurowany przez profesora Eduarda Steffena. Wewnętrzne malowidła ścienne uległy w większości zniszczeniu, na fasadzie pas z motywami łowieckimi, a nad kolumnami galeria z głowami mężczyzn i kobiet, środkowa przedstawia prawdopodobnie poetę Dantego. Prace restauratorskie przeprowadzano w latach 1931-1933 oraz 1983.

Zamek na wodzie Lipý


Zamek na wodzie Lipý – początkowo zamek rodu Ronovców z XIII wieku, zachowały się z niego mury obronne, dwie bramy gotyckie (jedna z mostem gotyckim) oraz szkielet palatium. W XVI wieku zamek przebudowano w renesansowy pałac, później była tu cukrownia. Palatium zamku, z wyjątkiem sutereny i części parteru, zostało zniszczone w 1957 roku – wysadzono je w powietrze.


logo

 
Odpowiada: Admin stránek
Wytworzone / Zmienione: 12.10.2016 / 12.10.2016

Kontekst

Umiejscowienie: Foldery dokumentów > Dokumenty
 

Pokaż formularz wyszukiwania »


web & design , redakcyjny system