Česká Lípa - Oficjalna strona


Szukać


InternationalOstatni wybór w menu: Strona tytułowa > Historia gminy

 

Historia gminy

 

 
 

Początki Českiej Lípy sięgają mniej więcej trzeciej ćwierci XIII wieku. Dopiero na początku XIV wieku, prawdopodobnie w latach 1310–1319, w miejscu starszej osady słowiańskiej założono w pobliżu ronovskiego zamku Lipý średniowieczne miasto. Pierwszy wiarygodny dokument o istnieniu miasta pochodzi jednak dopiero z 1337 roku. Z 1388 roku pochodzi najstarszy dowód w postaci wielkiej miejskiej pieczęci, która oprócz symboli umocnionego miasta zawiera także herb założycieli i właścicieli Ronovców – dwie skrzyżowane gałązki. Ten ich herb wyciosany w kamieniu można zobaczyć także na berkovskim portalu, umieszczonym dziś na zewnętrznym murze ambitu klasztora. 

Położenie miasta na ważnym szlaku handlowym zachęcało do rozwoju produkcji rzemieślniczej (garncarstwo, tkactwo, sukiennictwo, później konwisarstwo i inne). Dzieki temu oprócz wewnętrznego miasta, otoczonego wcześniej pierścieniem murów obronnych, powstały również wyjątkowo rozwinięte przedmieścia, które miały także własne kościoły. Do dnia dzisiejszego zachował się kościół pw. św. Krzyża po wschodniej stronie historycznego miasta oraz kościół pw. św. Marii Magdaleny na garncarskim przedmieściu od strony południowej. Kościół pw. NMP, który stał od XIV wieku na północnym Przedmieściu Maryjnym [Mariánské předměstí], został zastąpiony barokowym nowym kościołem pw. Narodzenia NMP.

 Miasto Česká Lípa należało aż do czasów nowożytnych do największych miast poddańczych w Czechach i już od XIV wieku miało przywileje, jakie nadawano miastom królewskim (prawo samorządu, prawo mili, prawo warzenia piwa, prawo targowe, prawo wolnego przejazdu i prawo budowy murów obronnych). Pozyskując i rozszerzając prawa i przywileje miejskie, miasto korzystało z ważnej pozycji swojego zwierzchnictwa – najpierw szlachty z Lipé, potem Berków z Dubé i z Lipé. Jednak rewolucja husycka przerwała szybki rozwój miasta. Właściciel dóbr lipskich, Hynek Hlaváč, podobnie jak większość szlachty północnoczeskiej, stał po stronie antyhusyckiej, wskutek tego miasto zostało zajęte przez wojska husyckie w 1426 roku. Česká Lípa stała się potem najdalej na północ położonym członkiem związku miast taborytów i sierot. Szkody wyrządzone w czasach wojen husyckich, ale przede wszystkim w czasie późniejszych tzw. wojen vartenbersko-łużyckich były w drugiej połowie XV wieku stopniowo usuwane. Odnowiono kamienice miejskie, których gotyckie części, zwłaszcza piwnice, zachowały się do dnia dzisiejszego. Rozpoczęto także przebudowę zamku na wygodny pałac, najpierw późnogotycki, później renesansowy. W jego sąsiedztwie w 1583 roku zbudowano renesansową rezydencję letnią nazywaną Czerwonym Domem. Wówczas już jednak władzę nad miastem i pałacem Berkowie dzielili z Vartenberkami.

 Po pokonaniu czeskich stanów, które w antyhabsburskim powstaniu w latach 1618-1620 uczestniczyły razem z tutejszym protestanckim zwierzchnictwem, skonfiskowaną posiadłość otrzymał Albrecht von Wallenstein. W czasie niedługiego okresu jego panowania w mieście założono klasztor Augustynów ze szkołą łacińską, późniejszym gimnazjum. Po zamordowaniu Wallensteina miasto wraz z novozamecką posiadłością zdobyli, dzięki ślubowi z córką Wallensteina, Kounicowie, którzy byli właścicielami Českiej Lípy aż do zniesienia poddaństwa w 1848 roku. Pamiątką po ostatnim czeskolipskim zwierzchnictwie jest barokowy kamienny herb Kouniców na Domu Kounickim na rogu ulic Zámecká i Berkova.

 Druga połowa XIX wieku, gdy rozwijało się życie polityczne, społeczne i kulturalne, wzbogaciła miasto w wiele budynków publicznych zbudowanych w stylu historyzującym, a na przełomie wieków w stylu secesyjnym. Równocześnie nasilała się świadomość narodowościowa czeskiej mniejszości, która zakładała tu pierwsze czeskie związki i dążyła – aż do rozpadu monarchii habsburskiej bez powodzenia – do stworzenia czeskiej szkoły. W czasie tzw. pierwszej republiki czeska mniejszość stała się liczniejsza i wzrosła do 3000 osób, przede wszystkim dzięki przybyciu pracowników państwowych.

 Po nadejściu faszyzmu Česká Lípa stała się jednym z miast, w którym najaktywniej działała Sudetendeutsche Partei Henleina. W październiku 1934 roku w Českiej Lipie zwołano pierwszą henleinowską manifestację, o której powiadomiono około 24 000 nazistów z całego północnego pogranicza. Po dyktacie monachijskim miasto należące do Sudetów zostało zajęte przez armię niemiecką. W 1938 roku zakończył się obiecujący rozwój miasta, a lokalne fabryki w kolejnych latach zajmowały się produkcją na cele wojenne.logo

 
Odpowiada: Admin stránek
Wytworzone / Zmienione: 12.10.2016 / 12.10.2016

Kontekst

Umiejscowienie: Foldery dokumentów > Dokumenty
 

Pokaż formularz wyszukiwania »


web & design , redakcyjny system