Česká Lípa - Oficiální web


Vyhledávání


International


 

 

Cesta: Titulní stránka > Služby pro občany > Parkování

 

Parkování

 
 
 

Parkování

V centru města jsou parkovací místa rozděleny do zón a zpoplatněna ve výši dle zóny. Parkovné je vybíráno přes parkovací automaty. Parkovací automaty přijímají českou měnu, všechny druhy mincí a bankovky v hodnotách 100,- Kč a 200,- Kč. Parkovací automaty vrací peníze zpět.

 

Ve vymezených lokalitách v centru města si mohou trvale bydlící občané nebo podnikající osoby, kteří mají ve vymezené lokalitě provozovnu, zakoupit parkovací kartu.

 

Vymezení parkovacích zón

1) Zóna „A“

Parkoviště :                  náměstí T. G. Masaryka

Označení zóny :           oranžová barva

Typ parkování :           krátkodobé

                                   dlouhodobé (pouze pro hoteliéry)

2) Zóna „B“

Parkoviště :                  Škroupovo náměstí (pro dlouhodobé parkování)

Zámecká ulice v úseku od domu čp. 72 k domu čp. 65, Žižkova ulice (pro krátkodobé parkování) Jeřábkovo náměstí, Mariánská ulice v úseku od domu č. p. 209 k domu            č. p. 210, Moskevská ulice v úseku od domu č. p. 5 k domu č. p. 20,  (pro krátkodobé parkování a dlouhodobé pouze pro hoteliéry)                           

Označení zóny :           zelená barva

Typ parkování :           krátkodobé i dlouhodobé

 

3) Zóna „C“

Parkoviště :                 parkoviště U Synagogy, parkoviště U Vodního hradu, parkoviště U Banca, ulice U Synagogy, Erbenova ulice

Označení zóny :           modrá barva

Typ parkování :           krátkodobé i dlouhodobé

 

  4) Zóna „D“

Parkoviště :                  parkoviště KD Crystal

Označení zóny :           fialová barva

Typ parkování :           krátkodobé

 

  Placená zóna pro vozidla „TAXI“

Parkoviště:                   Sokolská ulice (úsek podél komunikace od křižovatky s ul. B. Němcové ke křižovatce s ul. Jindřicha z Lipé) a část parkoviště v ulici Mariánské u štítu domu č. p. 231  

Označení zóny :           dopravním značením podle příslušných právních předpisů s dodatkovou tabulkou označující placené stání vozidel taxislužby

Typ parkování :           časově neomezené stání vozidel taxislužby

 

Časové vymezení placeného stání

 

Zóna A, B      pondělí – pátek         8:00 hod – 17:00 hod

                        sobota                        8:00 hod – 12:00 hod

O nedělích a svátcích není krátkodobé parkování zpoplatněno.

 

  Zóna C, D      pondělí – pátek         8:00 hod – 17:00 hod

O sobotách, nedělích a svátcích není krátkodobé parkování zpoplatněno.

 

  Stanovení výše poplatku

 

1)      Výše poplatku je stanovena pro každou jednotlivou zónu zvlášť.

2)      Poplatek za krátkodobé parkování je stanoven hodinovou sazbou, poplatek za dlouhodobé parkování je stanoven roční paušální sazbou určenou těmito zásadami.

3)      Na parkovištích pro krátkodobé parkování v zónách „A“, „B“ a „C“ je vždy prvních 15 minut stání vozidla osvobozeno od poplatku. Následující stání vozidla je účtováno po minutách .

4)      Na parkovištích pro krátkodobé parkování v zóně „D“ je stanovena paušální platba za stání vozidla v provozní době parkoviště.

5)      Veškeré uváděné sazby poplatku zahrnují daň z přidané hodnoty.

 

Sazba poplatků v zóně „A“

krátkodobé parkování

prvních 60 min                       30,- Kč

každých dalších 60 minut      40,- Kč

dlouhodobé parkování

hoteliérská parkovací karta 3 000,- Kč/rok               

     

Sazba poplatků v zóně „B“

krátkodobé parkování

prvních 60 min                       20,- Kč

každých dalších 60 minut      30,- Kč

dlouhodobé parkování

rezidentní parkovací karta      1 250,- Kč/rok

abonentní parkovací karta    12 500,- Kč/rok

hoteliérská parkovací karta    3 000,- Kč/rok

 

Sazba poplatků v zóně „C“

krátkodobé parkování

prvních 60 min                       10,- Kč

každých dalších 60 minut      20,- Kč

dlouhodobé parkování

rezidentní parkovací karta          500,- Kč/rok

abonentní parkovací karta      5 000,- Kč/rok

hoteliérská parkovací karta     1 500,- Kč/rok

 

Sazba poplatků v zóně „D“

krátkodobé parkování

stání v provozní době parkoviště       30,- Kč

           

Sazba poplatků v placené zóně pro vozidla TAXI

parkovací karta TAXI                        14 000,- Kč/rok

 

Kompletní pravidla pro užívání parkovišť a vydávání parkovacích karet

NAŘÍZENÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA č. 7/2015 o placeném stání motorových vozidel na vymezených plochách, komunikacích a jejich úsecích ve vlastnictví města česká lípa na území města česká lípa

 

Parkovací karty vydává referentka odboru technické správy majetku:

 

Ing. Jitka Majorová

 

tel.: 487 881 286, 731 435 065

email: majorova@mucl.cz

 

 

 

 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > SLUŽBY PRO OBČANY > Parkování

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 2277

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém