Česká Lípa - Oficiální web


Vyhledávání


International


 

 

Cesta: Titulní stránka > Městský úřad > Odbory > Odbor rozvoje, majetku a investic > Činnost odboru

 

Činnost odboru

 
 
 

V oblasti státní správy odbor žádné činnosti nevykonává.

V oblasti samosprávy vykonává odbor následující činnosti:

 • příprava a realizace investičních akcí města
 • projektové řízení dotovaných projektů realizovaných  městem Česká Lípa
 • agenda poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města v oblasti ochrany památek a na řešení likvidace splaškových odpadních vod v okrajových částech města v souladu s rozhodnutím ZM
 • vyřizování žádostí v dotačních programech města Česká Lípa, včetně přípravy materiálů ro jednání výboru pro rozvoj a památky města Česká Lípa
 • příprava materiálu na zasedání ZM
 • zadávání veřejných zakázek v souladu s vnitřními předpisy města a platnou legislativou, centrální zadávání v souladu se zákonem o veřejných zakázkách
 • metodická pomoc při zadávání veřejných zakázek pro ostatní odbory MěÚ a příspěvkové organizace města
 • zastupování města jako vlastníka nemovitostí a vydávání stanovisek k investičním záměrům stavebníků z pohledu plánovaných investic, rozvoje města a vlastnického práva k nemovitostem
 • kontrola plnění veškerých smluv uzavíraných městem Česká Lípa v oblasti činnosti odboru
 • komplexní agenda prodejů nemovitostí v majetku města a nákupu nemovitostí pro město Česká Lípa
 • agenda pronájmů nemovitostí ve správě odboru (pozemky a vybrané nemovitosti)
 • vydávání výpisů z katastru nemovitostí pro potřeby úřadu a občanů
 • tvorba návrhu plánu investičních akcí pro další období
 • činnosti spojené s výkonem památkové péče u objektů v majetku města Česká Lípa.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 1762

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém