Česká Lípa - Oficiální web


Vyhledávání


International


 

 

Cesta: Titulní stránka > Městský úřad > Odbory > Odbor finanční > Činnost odboru

 

Činnost odboru

 
 
 
Odbor finanční vykonává veškeré činnosti na úseku hospodaření s finančními prostředky města, včetně rozpočtů a rozborů, účetnictví, správy daní a poplatků a na úseku svodném a majetkoprávním v rozsahu pravomoci, kterou mu svěřují příslušné předpisy. Rozhoduje podle zvláštních předpisů v rozsahu své pravomoci a dbá přitom na zachování práv a chráněných zájmů státu, města, občanů a organizací.

Oddělení účtárny

 • vede účetní evidenci města o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv včetně rozpočtového hospodaření města a o finančních vztazích ke státnímu rozpočtu
 • zpracovává účetní a další výkazy dle platné právní normy
 • vede evidenci majetku města, včetně kontroly, inventarizace a hospodaření s ním
 • zajišťuje platební styk s bankovními ústavy, zajišťuje platby v hotovosti
 • zajišťuje daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob za město Česká Lípa
 • vydává povolení k umístění herního prostoru pro živou hru, technickou hru a bingo
 • zpracovává daňové přiznání k dani z přidané hodnoty, kontrolní hlášení
 • spolupracuje při veřejných sbírkách

Oddělení místních daní, poplatků a vymáhání pohledávek

 • spravuje místní poplatky ve správním území obecního úřadu (ze psů, z ubytovací kapacity, za lázeňský a rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství, 
  a již zrušené místní poplatky ve správním území obecního úřadu (za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, za provozovaný hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu)
 • přijímá ohlášení tomboly a turnaje malého rozsahu na správním území obecního úřadu 
 • vymáhá pohledávky města mimo pohledávek vzniklých činností realitních kanceláří

Úsek rozpočtu

 • připravuje návrh rozpočtu a zpracování rozpočtu podle platné rozpočtové skladby
 • zpracovává návrhy na rozpočtová opatření ve formě rozpočtových změn
 • sleduje finanční vývoj města a čerpání rozpočtu
 • vyhotovuje rozbory hospodaření včetně vyúčtování hospodaření a závěrečný účet 
 • vyhotovuje rozpočtový výhled

Sekretariát

 • za OF zajišťuje zveřejňování informací na internetových stránkách města
 • vede seznam příspěvkových organizací zřízených městem Česká Lípa
 • zajišťuje administrativní záležitosti odboru
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > MĚSTSKÝ ÚŘAD > Odbory > Odbor finanční > Činnost odboru

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 2224

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém