Česká Lípa - Oficiální web


Vyhledávání


International


 

 

Cesta: Titulní stránka > Městský úřad > Odbory > Odbor kanceláře tajemníka MěÚ > Činnost odboru

 

Činnost odboru

 
 
 

Státní správa - odbor vykonává státní správu:

  na úseku voleb,         

 

- pracoviště CzechPoint a vidimace a legalizace vydává ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy, ověřuje shodu opisu nebo kopie s listinou a pravost podpisu, vystavuje Veřejnou listinu o identifikaci podle § 10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů  

Samospráva - odbor vykonává servisní činnosti:

a) na úseku personalistiky a mezd – spočívající v kompletním výkonu personální a mzdové agendy zaměstnanců zařazených do MěÚ, městské policie, jednotek sborů dobrovolných hasičů, na společensky účelná pracovní místa, veřejně prospěšné práce, členů zastupitelstva města, členů výborů zastupitelstva města a komisí rady města

b) na úseku vnitřních věcí – spočívající v zajištění agendy tajemníka MěÚ,výkonu služby podatelny a spisovny, administrativně technickém zabezpečení voleb, zajišťování obslužnosti MěÚ (razítek vč. úředních, pojištění osob pro zahraniční pracovní cesty, nákup publikací, odborné literatury a dodávek tiskovin, čtvrtletní uzávěrky stravného a dalších nahodilých nebo mimořádných úkolů)

c) zajišťuje agendu kontrolního výboru

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 2905

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém