Česká Lípa - Oficiální web


Vyhledávání


International


 

 

Cesta: Titulní stránka > Městský úřad > Odbory > Odbor organizační > Činnost odboru

 

Činnost odboru

 
 
 
Oddělení školství a cestovního ruchu:
Státní správa – oddělení vykonává státní správu v přenesené působnosti ve správním obvodu obce s rozšířenou působností v oblasti školství (pro předškolní zařízení, školy a školská zařízení zřizovaná obcemi)

Samospráva – oddělení zajišťuje samosprávné činnosti v rozsahu úkolů stanovených zastupitelstvem města a radou města v oblasti školství (pro předškolní zařízení, školy a školská zařízení zřizovaná městem Česká Lípa)

Úsek krizového řízení a BOZP:
Státní správa - úsek vykonává státní správu na úseku krizového řízení, krizového a havarijní plánování, integrovaného záchranného systému, hospodářských opatření pro krizové stavy, obranného plánování pro obecní úřad, pověřený obecní úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností, ochrany utajovaných informací pro obecní úřad.
Samospráva - zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu v rámci městského úřadu.

Úsek pro komunikaci s veřejností:
Samospráva - úsek zajišťuje informační a tiskové vztahy a navrhuje způsoby a formy komunikace s veřejností a médii.
Je garantem aktualizace a obsahové správnosti internetových stránek města Česká Lípa, Městských novin a oficiálního profilu města na sociální síti Facebook.

Úsek pro příspěvkové organizace:
Samospráva - úsek realizuje úkoly rady města a zastupitelstva města vyplývající ze zřizovatelské role města ke kulturním a sportovním příspěvkovým organizacím.

Úsek projektů:
Samospráva - úsek koordinuje úkoly spojené s realizací místní Agendy 21, zajišťuje prevenci kriminality v rámci města Česká Lípa, organizuje projekty a kampaně  "Programu prevence kriminality na místní úrovni", vykonává činnost v oblasti protidrogové politiky města Česká Lípa.
 
Úsek samosprávy:
Úsek provádí kompletní zajištění administrativní agendy starostky města a místostarostů, agendy zastupitelstva města a rady města, agendy partnerských měst, vedení evidence obecně závazných vyhlášek města, nařízení města, Sbírky zákonů, Věstníku vlády a Věstníku právních předpisů Libereckého kraje, zveřejňování dokumentů na úřední desce.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > MĚSTSKÝ ÚŘAD > Odbory > Odbor organizační > Činnost odboru

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 2725

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém