Česká Lípa - Oficiální web


Vyhledávání


International


 

 

Cesta: Titulní stránka > Městský úřad > Odbory > Odbor technické správy majetku > Činnost odboru

 

Činnost odboru

 
 
 
Odbor technické správy majetku vykonává zejména následující činnosti:

 • správu a údržbu dětských hřišť, sportovišť a drobné architektury
 • správu a údržbu městské zeleně
 • správu a údržbu veřejného osvětlení
 • správu a údržbu dopravního značení a světelné dopravní signalizace
 • správu a údržbu dešťové a drenážní kanalizace
 • správu, údržbu a čištění místních komunikací a účelových komunikací, cyklostezek
 • správu a údržbu parkovišť
 • správu a údržbu autobusových zastávek
 • správu a údržbu dopravního značení a označení ulic
 • správu a údržbu pohřebišť (Česká Lípa, Dolní Libchava, Manušice, Žizníkov, Dobranov)
 • správu a údržbu vodních děl
 • správu a údržbu bytového a nebytového fondu
 • správu a údržbu drobných památek, válečných hrobů, památníků
 • správu a údržbu informačních technologií
 • správu a údržbu majetku v objektech v nichž sídlí MěÚ
 • zajišťuje svoz a likvidaci tuhého komunálního odpadu, tříděného odpadu, bioodpadu, objemného odpadu a likvidaci černých skládek
 • vede komplexní agendu jednotek sboru dobrovolných hasičů obce
 • vede komplexní agendu pojištění majetku města
 • vede komplexní agendu ztrát a nálezů
 • zajišťuje vnitřní technickou správu majetku
 • provádí činnost energetika města
 • organizuje činnost veřejně prospěšných prací
 • zpracovává vyhlášky a nařízení města
 • vydává parkovací karty
 • uzavírá smlouvy o právu k provedení stavby a o zřízení služebnosti
 • zastupuje město jako vlastníka nemovitostí a vydává souhrnná stanoviska města k investičním záměrům stavebníků z pohledu správy majetku obce
 • vydávává vyjádření a stanoviska ke zvláštnímu užívání místních a účelových komunikací a zeleně
 • vydává vyjádření k udělení licence jako obec, v jejímž územním obvodu budou umístěny zastávky a jako správce pozemní komunikace
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 2003

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém