Česká Lípa - Oficiální web


Vyhledávání


International


 

 

Cesta: Titulní stránka > Městský úřad > Povinně zveřejňované informace dle 106/1999 Sb.

 

Sazebník úhrad

 

 
 
§ 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb.

Orgány veřejné správy jsou oprávněny ve smyslu § 17 výše uvedeného zákona požadovat                  za poskytnuté informace úhradu vzniklých nákladů.

Městský úřad Česká Lípa veřejně vyhlašuje tento sazebník úhrad za poskytování informací:

 • podání ústní informace bez potřeby vyhledávání potřebných podkladů …………..zdarma
 • informace podaná na základě zveřejnění (internetové stránky, úřední deska) …...zdarma
 • informace poskytnutá sdělovacím prostředkům z vlastní iniciativy …………….....zdarma

Při vyřizování písemné žádosti o informaci:
 • paušál provozních nákladů (telefonní, poštovní, materiální, energie) ……….…..20,00 Kč (poštovné za zamítavé rozhodnutí se neúčtuje)
 • písemná informace poskytnutá formou kopie existujícího dokumentu bez potřeby vyhledávání
                 …….stránka A/4 (jednostranně) ……………………………3,00 Kč
                 …….stránka A/4 (oboustranně) …………………………….4,50 Kč
                 …….stránka A/3 (jednostranně) ………………………… ...5,00 Kč
                 …….stránka A/3 (oboustranně) ………………………….…8,50 Kč
 • disketa (náhrada poskytnutého materiálu) ………………………..15,- Kč (průměrná hodinová sazba za práce potřebné k vyhledávání podkladů)
 • pro podání informace (pokud si splnění žádost vyžádá přesčasovou práci) – za každých započatých 30 minut práce …………………………………............................80,- Kč

Způsob vybírání úhrad
Úhradu nákladů je žadatel povinen uhradit hotově v pokladně městského úřadu, a to ve výši, kterou určí osoba poskytující informaci.
 • při podání požadované informace „na počkání“ se úhrada provede před vydáním informace.
 • při poskytnutí informace „po jejím vypracování“ se úhrada provede
 • při podání žádosti (pokud lze výši nákladů určit předem)
 • při vydání informace.

 
Vložil: Ing. Petr Holík
Vytvořeno / změněno: 25.8.2016 / 25.8.2016

Počet návštěv: 262
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém