Česká Lípa - Oficiální web


Vyhledávání


International


 

 

Cesta: Titulní stránka > Městský úřad > Povinně zveřejňované informace dle 106/1999 Sb.

 

Opravné prostředky

 

 
 
§ 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.

1. Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů městského úřadu
    Opravné prostředky se podávají písemně prostřednictvím podatelny městského úřadu, adresovány tomu odboru, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal,                            a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města
    Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, rady města učiněné ve správním řízení,                 se podávají prostřednictvím podatelny městského úřadu,a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
    Proti opatřením rady města nebo zastupitelstva města v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu v Liberci.
    Proti ostatním úkonům orgánů města opravné prostředky nejsou.

3. Soudní přezkoumání
    Došlo-li rozhodnutím odboru či orgánu města ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, žalobu k příslušnému obecnímu soudu, popřípadě v souladu s čl. 87 odst. 1 písm.d) Ústavy ČR ústní stížnost k Ústavnímu soudu.

Zákon nemá pro formu odvolání zvláštní požadavky, platí obecná ustanovení správního řádu; odvolání by mělo obsahovat minimálně:
•    kdo je podává
•    čeho se odvolání týká
•    nerozhoduje název, ale obsah odvolání
 
Vložil: Ing. Petr Holík
Vytvořeno / změněno: 25.8.2016 / 25.8.2016

Počet návštěv: 300
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém